SON HABERLER

[fortunaTV][bigposts]

MEDYA HABERCİSİ

[tv][bsummary]

MEDİKALİTE

[medikalite][bsummary]

SİNEMAGAZİN

[sinemagazin][bsummary]

AKTÜEL | BİLGİSEL | DOKÜMAN

[yaşam][bsummary]

SPOR HABERCİSİ

[spor][bsummary]

MÜZİKALİTE

[müzikalite][bsummary]

VIDEO

[video][bigposts]

KÖŞE YAZARLARI

[Köşe Yazarı][twocolumns]

INSTAGRAM FOTOLARI

SOSYAL AĞLAR VE İNTERNET YASAKLARI

Çok konuşulan ve tartışılan konulardan biri ''İnternet yasakları ve sansür''. Medyada ''İnternet kullanımına yasak geliyor! İran'a döndük! İnternet sansürleniyor!'' vb. başlıklarla kıyamet kopuyor. Yeni internet yasasının hangi başlıkları içerdiği açıklanmıyor. Türkiye'de henüz ''internet'' kelimesi bilinmezken interneti herkesten önce öğrenmeye ve kullanmaya başlayan biri olarak hemen bu yasayı araştırdım. Şahsi kanaatim, bu yasanın başlıklarda geçtiği gibi doğru bir şekilde uygulanabilirse çok faydalı olduğu yönünde. Kısaca açıklamak gerekirse, eğer internette illegal işler yapmıyorsanız, gizli saklı işler çevirmiyorsanız bu yasa sizin için koruyucu bir içerik taşıyor. Medyada anlatıldığı gibi evimizin içine kadar girecek bir yasa değil bu. Yani mahremiyetimize kimse karışmıyor. İstediğiniz gibi interneti kullanmaya devam ediyorsunuz. Hiçbir kısıtlama yok. Kısıtlamalar ''illegal işler'' yapanlar için geçerli. Yani eskiden olduğu gibi her aklına esen youtube gibi sitelere ''X kişinin gizli kamera görüntüleri'' başlığıyla video yükleyemeyecek. Yüklemeye kalktığı zaman da eskisi gibi ''YouTube girişimizin tamamı değil, sadece o videonun yüklü olduğu link'' engellenecek. Bu benim yıllardır ''Videoyu engellemek yerine neden tüm siteyi yasaklıyorsunuz?'' diyerek tepki gösterdiğim bir konuydu. Böylece çözülmüş olacak. Bununla birlikte her aklına esen Twitter'dan hakaretini küfürünü rahatça edemeyecek. Facebook nispeten Twitter'a göre bence daha güvenli. Çünkü kişileri engellemek, hakkınızda etiketlenmiş bir yazıyı kaldırmak gibi güvenli özellikleri var. Twitter'da ise birisi sizi etiketleyerek hakkınızda istediği gibi atıp tutabiliyor. Hemen herkese olduğu gibi benim de bir kaç defa başıma gelen ''sapık dadanma'' olayı sonrasında Twitter'daki o kişilerin paylaşımlarını durdurabilmek mümkün olmamıştı. Çünkü Twitter teknik olarak buna imkan vermiyor. Paylaşım yapan kişi listenizde ekli değilse ya da sizi engellemişse paylaşımları da görmediğiniz gibi iletişim kurma şansınız dahi yok. ''Şikayet Et'' linkine tıklıyorsunuz ama birileri dikkate almıyor. Buna kim ''DUR'' diyecek? Eskiden telefon sapıkları vardı, artık internet sapıkları var. Devir değişti. Artık internet bir güç haline geldi. Gezi olaylarında hepimizin şahit olduğu gibi, internet üzerinden organizasyonlar yapıldı, hatta ''X bölgede polis var, diğer sokaktan saldırın'' gibi paylaşımlara o kadar çok rastladık ki açıkcası ''Biri bu internete, sosyal ağlara DUR demeli'' diyerek içimizden geçirmiştik. Bu sözlerimde derin anlamlar çıkarmayın. Hükümet ya da Muhalefet amaçlı söylemiyorum bunları. Hükümete karşı olmak adına Türkiye'mize büyük zarar verilmiş olmasından rahatsızım. O kadar ileri gidildi ki yine internet kullanılarak paylaşımlarla yabancı medyaya bilgi servisi yapıldığını da şahit olduk. (Bu bir ihanettir.) Dile getirmek bazılarının işine gelmese de bununla en çok da biz basın mensupları karşılaştık. (Benim yabancı kanallarla iş yaptığımı biliyorsunuz. Oralardaki dostlarımın gözünden iç savaştaki Suriye gibiydik). İşte o yabancı kanallar gezi eylemcilerinden internetten aldığı ''Türk baharı'' haberini seve seve yayına vermişti. Avrupalıyız diye nara atan eylemciler sayesinde dünyadaki imajımız ''İç savaş yaşayan Suriye'den farksız olmuştu''. Fazla detaylara girmeye gerek yok, herkes neyin ne olduğunu biliyor ve kendince yorumluyor zaten. Benim burada vurgulamak istediğim konu ''İnternetten istediğiniz gibi at koşturamazsınız artık. Koşturacaksanız da devlet denetleme hakkına sahiptir''. Buna ister ''sansür'' deyin, isterse de benim gibi ''güvenlik'' deyin, bu yeni internet yasasına kendinizi hazırlayın. 


YENİ İNTERNET YASASININ BAŞLIKLARI!

ÖZEL HAYAT İHLALİNDE TİB'E BAŞVURULARAK ENGELLEME İSTENECEK

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Telekominikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) başvurarak doğrudan, içeriğe erişimin engellenmesini tedbirinin uygulanmasını isteyebilecek. TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair "Torba Kanun Tasarısı"nın 4. Bölümü kabul edildi.

İNTERNET SİTELERİNİN TRAFİK BİLGİLERİ SAKLANACAK

Kabul edilen maddelere göre, internette yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği, haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü olacak. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu düzenlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında TİB tarafından 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ KURULACAK

Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak. Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Ankara olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak. Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamayacak.

İNTERNET KAFELER DE TEDBİR ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, bin Türk lirasından 15 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkili olacak. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek. Hakim, erişimin engellenmesine karar verebilecek. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, yer sağlayıcı tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplandıracak.

ZORUNLU OLMADIKÇA YAYININ TÜMÜ ENGELLENMEYECEK

Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, v.b şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek. Hakim, bu madde kapsamında yapılan başvuruyu, en geç 24 saat içinde, duruşma yapmaksızın karara bağlayacak.

KARAR, EN GEÇ 4 SAAT İÇİNDE YERİNE GETİRİLECEK

Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, erişim sağlayıcıya gönderdiği, içeriğe erişimin engellenmesi kararı en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

KARARI YERİNE GETİRMEYENLERE CEZA

Sulh ceza mahkemesinin kararını süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

TİB BAŞKANI DOĞRUDAN ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE KARAR VEREBİLECEK

Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, doğrudan TİB başkanının emri üzerine erişim engellenebilecek. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının, hakim ve savcılar ise kendi muvafakati ile geçici olarak TİB emrinde görevlendirilebilecek. TİB personelinin, kanunlar kapsamındaki görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan ya da görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında cezai soruşturma yapılması, Telekominikasyon İletişim başkanı için ilişkili bakanın, diğer personel için ise kurum başkanının iznine bağlı olacak. Özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda TİB sözleşömeli personel çalıştırabilecek.

SİBER GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK

Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak. İnternet üzerinden faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek. Özel öğretim kurumlarında, harp ve vazife malulü sayılanların ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım ve barınma kararı verilen çocuklara öncelik tanınacak. 

TELEVİZYONDA SOSYAL AĞLARIN REKLAMI YAPILIYOR 
Uzun süredir dile getirmek istediğim konu FACEBOOK - TWITTER gibi sosyal paylaşım adı altındaki web sitelerin isimlerinin televizyon ekranında açık açık söylenmesi ve altyazı olarak (iletişim adresi adı altında) hiç bir ücret söz konusu olmaksızın yayınlanmasıyla ilgili. Şimdi, ''Bu da nereden çıktı, ne olacak ki?'' demeyin. Bugüne kadar kimsenin dikkate almadığı çok önemli bir detay var burada. Bildiginiz gibi, televizyon kanallarının yayınladığı her türlü reklam RTÜK bilgisi ve denetimi dahilinde ekrana geliyor. Bu reklamlardan, televizyonların kazançlarından RTÜK belli oranda pay alıyor. Bu zaten herkes tarafından bilinen bir durum. Facebook - Twitter gibi siteler de en doğal hakları olarak kendi platformlarında üyelerinin sayesinde reklam yayınlayan ve çok büyük paralar kazanan ''ticari'' şirketlerdir. Bu iki büyük (sosyal ağ) sosyal paylaşım sitesi PARA kazandığına göre TİCARİ AMAÇLARI olması da çok normal. Buraya kadar hiç bir sorun yok. Peki sorun nerde? Ben de dahil, ülkemizde de binlerce site sahibi var. Her site sahibi para kazanmayı amaçlar. Benim vurgulamak istediğim sorun işte tam burada ortaya çıkıyor. Eğer RTÜK gizli reklama izin vermiyorsa, Facebook - Twitter gibi sitelerin logo & isimlerinin de televizyon ekranlarında geçmesi REKLAMDIR ve BU SİTELERE ÇOK BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAMAKTADIR. Bunun bir avantaj ya da reklam olmadığını hiç kimse söyleyemez. Neden mi? Çünkü televizyon kanallarına dikkat edin ücreti alınmamış en küçük reklamı, logoyu bile (mozaik-buzlama) dediğimiz teknikle reklam olmasın diye kapatıyorlar. Filmlerdeki otomobillerin logosu dahi kapatılıyor. Peki bu kadar hassas davranırken, neden aynı hassasiyet Facebook - Twitter gibi sitelere gösterilmiyor ve her seferinde açıkca reklamı yapılıyor? Sosyal Medya diye bir isim uydurarak meşrulaştırılan bu siteler medya değil, paylaşım siteleridir. Dünyada da Social Networks (Sosyal Ağlar) olarak adlandırılıyor. Madem Sosyal Medya diyince bir serbestlik kazanılıyor o halde biz de kendi sayfalarımıza ''sosyal medya'' diyelim ve tüm televizyon kanalları (ben de dahil) tüm internet sitelerini (haksız rekabeti önlemek adına) hiç bir ücret talep etmeden ekranda bedava yayınlasın. (Merak etmeyin, siz böyle birşey yapabilirseniz bizler de sizlere tıpkı Twitter gibi profil oluşturma şansı veririz). Bu yazdıklarım ciddi bir şekilde dikkate alınmalı. İyi ya da kötü bir sürü site var. Fakat hafızalarınızı yoklarsanız, Facebook ve Twitter ülkemize ilk giriş yaptığı andan beri Ana Haber Bültenleri dahil ÇOOOK BÜYÜK medya desteği alarak bu derece popüler oldu. Neredeyse 1 hafta boyunca tüm kanallar haber bültenlerinde bariz reklam yaptılar. Bu sayede ülkemizde vazgeçilmez oldular. Durum böyle olduğuna göre biz de ücretsiz reklam isteriz. (Bunları yazdım diye kimse yanlış anlamasın. Benim web sitelerim ve kendi adıma hiç bir beklentim yok.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Düzgün dille ve hakaret içermeden yazılan yorumlarınız, editör onayından sonra yayınlanmaktadır. www.fortunaTV.com